Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Σάββατο - Κυριακή 14-15 Φεβρουαρίου, ώρα 00:00 π.μ - 08:00 π.μ. Cryogenian (sleep concert)


Bring your own sleeping bag, please. 
The Cryogenian is a geologic period that lasted from 850 to 635 million years ago. It forms the second geologic period of the Neoproterozoic Era, preceded by the Tonian Period and followed by the Ediacaran.
The Sturtian and Marinoan glaciations, which are the greatest ice ages known to have occurred on Earth, occurred during this period.
More about the Acritarcha project here: http://acritarcha.bandcamp.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου