Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, 9:00 μ.μ. The Liberated Film Club 2014. Empros, Athens.

The Unknown Man Of Shandigor (Director: Jean-Louis Roy, 1967. 90 minutes) 

"Bye Bye Mister Spy..." sings a leather-gloved and listless Serge Gainsbourg, as a bald gang of dentists improvise a smile by candlelight. The Unknown Man Of Shandigor is the anti-pantheon of Liberated Film, functioning (just) on the premise of 'the Annulator' – a device capable of neutralizing any atomic weapon, which every government interested in destruction seek to destroy, or at least control.
Preceded by short: Dog's Dialogue (Director: Raoul Ruiz, 1977. 20 minutes)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου