Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, 8:00 μ.μ. "Η λογική της Ομοιογένειας σε Ριζοσπαστικά Κοινωνικά Κινήματα." Παρουσίαση και συζήτηση σε σχέση με τη διδακτορική έρευνα της ανθρωπολόγου ερευνήτριας Nazima Kadir.


Η Νazima Kadir εξερευνά τη λογική πίσω από τις εξής αντιφατικές δυναμικές:
Γιατί ομάδες που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ισότητα φύλου/φυλής, και που είναι ενεργά αντιφασιστικές - παρουσιάζουν τελικά μια ομοιογενή σύνθεσή; Γιατί πολύ από αυτούς που θεωρούνται 'globally aware' και διεθνιστές, τελικά (ανα)παράγουν ένα ομοιογενές περιβάλλον; Γιατί οι μετανάστες από το παγκόσμιο νότο δεν παρουσιάζονται φανερά ως μέρος των κινημάτων αυτών; Γιατί συχνά όσοι συμμετέχουν σε αυτά τα κινήματα τείνουν να μοιάζουν, τόσο σε σχέση με τη φυλή και την εθνικότητα, όσο και σε σχέση με την ένδυση και τον τρόπο ζωής;
Η παρουσίαση της Nazima Kadir βασίζεται σε διδακτορική έρευνα (fieldwork) κατά την οποία έζησε και δούλεψε ως καταληψίας σε κοινότητα κατάληψη κατοικίας («squatters community») στο Άμστερνταμ για 3.5 χρόνια, που κατέληξε σε ανθρωπολογική έρευνα στο διδακτορικό της «Αυτόνομη ζωή; Παράδοξα της ιεραρχείας και εξουσίας στο κίνημα κατάληψης κατοικίας στο Άμστερνταμ.»
Σας καλούμε την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, 7μμ στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ για μια βραδιά συζήτησης και αναστοχασμού με τη Nazima Kadir. Η Nazima Kadir θα παρουσιάσει τα αναλυτικά ευρήματα που προέκυψαν από την εθνογραφική της έρευνα και θα επιχειρήσει να θεωρητικοποιήσει τους λόγους που οδηγούν στις παραπάνω αντιφάσεις. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα εθνογραφικό παράδειγμα. 
Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με στόχο την ανταλλαγή σκέψεων, εμπειριών και αντίστοιχων βιωμάτων από την Αθήνα. Πως αντιλαμβανόμαστε θέματα διαφορετικότητας και ομοιογένειας σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και καταλήψεις της Αθήνας, όπως το Θέατρο Εμπρός; Τι παρατηρούμε και βλέπουμε; Τι σκέψεις προκύπτουν για ζητήματα ποικιλομορφίας και συνύπαρξης διαφορετικών ταυτοτήτων;
*Η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά, με ελληνική μετάφραση. Όσες και όσοι χρειάζονται μετάφραση σε άλλη γλώσσα θα γίνει συντονιμός για μεταφράσεις στην αρχή της εκδήλωσης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλυτερο δυνατό να είναι πολυγλωσσική η συζήτηση. Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις σε αυτό μεταφράζοντας σε άλλη γλώσσα από τα ελληνικά και αγγλικά (σε αραβικά, φαρσί, γαλλικά κ.α.) στείλε μέηλ στο cpt012@gmail.com

***********************************************************

"The Logic of Homogeneity in Radical Social Movements." Presentation and discussion around the doctoral research of researcher-anthropologist Nazima Kadir
Nazima Kadir explores the logic behind the above contradictory dynamics:
Why is it that groups fighting for social justice, the rights of immigrants, for racial/gender equality, and who are actively anti-fascist are ultimately homogeneous in their composition? Why do people who value diversity produce homogeneity? Why do people who consider themselves globally aware and internationalist and yet ultimately, produce a homogenous environment? Why aren't migrants from the global south visibly part of these movements? Why do people in these movements tend to look the same, both in terms of race and ethnicity, but also in how they dress and their way of being in the world?
Nazima Kadir's presentation is based on her doctoral fieldwork in which she lived and worked as a squatter in a squatters community in Amsterdam for 3.5 years, which resulted in her anthropological PhD, "The Autonomous Life? Paradoxes of Hierarchy and Authority in the Squatters Movement in Amsterdam." 
Join us on Wednesday June 25 2014, 8pm at the free and self-managed EMBROS Theater for an evening of discussion and reflection with Nazima Kadir. In her presentation she will be presenting analytical findings that emerge from ethnographic research that theorizes the underlying logics that drive these contradictions followed by an ethnographic example. 
Following the presentation we will open up the floor for discussion to share thoughts, experiences and questions as they relate to experiences in Athens. How do we perceive and experience issues of diversity, difference and homogeneity in self-managed, occupied/squatted spaces in Athens, such as Embros Theater? What do we notice and see? To what extent are different identities expressed in such occupied/squatted spaces in Athens?
*Nazima's presentation will be in english, with greek translation. There will be an annoucement in the beginning of the event to coordinate for translations of different languages. We will try our best to make our discussion multilingual. If you are able to translate from english/greek to another language (arabic, farsi, french etc.) and/or can participate in making this possible please emailcpt012@gmail.co 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου