Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 8.00 μ.μ. βραδιά πολιτικής ποίησης από την κολλεκτίβα Persona Non Grata

Η Persona Non Grata είναι μια πολιτική ποιητική κολεκτίβα που ταξιδεύει.
Απο τον Σεπτέμβριο διαβάζουμε ποίηση σε καταλήψεις και κοινωνικούς χώρους, στην Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα... και συλλέγουμε διηγήσεις απο τους αγώνες σε αυτούς τους τόπους. Αυτές οι ιστορίες των αγώνων κατά της καταστολής και της εξουσίας περνάνε στα ποιηματά μας που θα θέλαμε να διαβάσουμε στο ΕΜΠΡΟΣ, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 20:00.
Κάποιος μπορεί να γράψει εκατοντάδες μπροσούρες, περιοδικά, βιβλία, άρθρα... με επιχειρήματα για την ανακατανομή, την επανάσταση, την ενδυνάμωση, την προεικόνιση, την εξέγερση, την ριζοσπαστική αλλαγή... χωρίς να αγγίζουν την ψυχή του άλλου, χωρίς οι πολιτικές ταυτότητες να συνδέονται σε ένα συναισθηματικό επίπεδο. Πιστεύουμε οτι αυτό χρειαζόμαστε για μια πολιτική της επιθυμίας και πιστεύουμε οτι μπορούμε να το πετύχουμε με την ποίηση.
 
Persona Non Grata is a travelling political poetry collective.
Since September we have been reading our poetry in squats and social centres in the U.K., Germany, Switzerland, Italy, Slovenia, Hungary, Romania, Bulgaria and Greece … and collecting narratives from struggles in all these places. These stories from struggles against oppression and authority flow back into our poems which we wold like to read to you
In Embros Theatre
On 7th December at 20:00
One can write thousand pamphlets, zines, books, articles, … with arguments for redistribution, revolution, empowerment, prefiguration, insurrection, radical change, … without touching the soul of the other, without making political identities connecting on an emotional level. We believe this is what we need for a Politics of Desire and we believe we can do it with poetry.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου